Online Ödeme Klavuzu
Header Resmi
Üyelik Seçenekleri
TAM PROFESYONEL YÖNETİM
 
Apartman / sitenizde yapılan genel kurulda yöneticiliğe Şirketimizin seçilmesini takiben başta Kat Mülkiyeti Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde Şirketimiz yöneticilik görevini bir sonraki genel kurula kadar sürdürür.
Şirketimiz bu görev ve sorumluluklar çerçevesinde;

-Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi,
-Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibi,
-Aylık gelir, gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat maliklerine ve apartman sakinlerine ulaştırılması,
-Borcunu zamanında ödemeyenlerden alacakların tahsilinin sağlanması,
-Apartmanımızda su, kanalizasyon, elektrik, asansör,çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması,
-Apartmanımız görevlisi ile ilgili olarak SGK'ya verilmesi gereken bildirgelerin hazırlanması, primlerinin yatırılması, vizite kağıtlarının hazırlanması ve diğer işlemlerinin takibi,

gibi yöneticinin düzenli olarak yapmak zorunda olduğu işlemlerin yanı sıra apartmanınız genel kurulunun yöneticiye verdiği ve yetkilendirdiği işleri de görev süresi içinde eksiksiz olarak denetçinin gözetiminde yapacaktır.

Yöneticilik görevimiz süresince Aidatlar şirketimize Getirilip bizzat yatırılacaktır.Ayrıca ödemelerini banka aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen sakinler için apartman adına açtırılacak banka hesap numaraları ulaştırılacaktır. 
 
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
 
Apartman/sitenizde/iş hanınızda seçilen yöneticinizin yapmak zorunda olduğu ve zaman alıcı işler Şirketimiz tarafından üstlenilecektir.                 
Bu alternatifte yönetici sorumluluğu apartmanınız yöneticisine ait olup, Şirketimiz;

-Her hafta apartman yöneticisinden alınacak gider ve gelir bilgilerini işletme defterine düzenli olarak işlenmesini sağlayacak,
-Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarını takip edecek,
-Aylık gelir, gider ve borçlu listelerini her ay düzenli olarak hazırlayarak yöneticinize ulaştıracak,
-Apartmanınız görevlisi ile ilgili olarak SGK'ya verilmesi gereken bildirgeleri, vizite kağıtlarını hazırlayacak ve bunları yöneticinize ulaştıracak,
-Apartman sakinleri ve kat malikleri için tanımlanacak kullanıcı adları ve şifreleri yönetici kanalı ile apartmandaki ilgililere ulaştıracak, verilerin internet tabanlı programımıza girilmesini ve ayda en az 4 kez bilgilerin güncellenmesini sağlayacaktır.

SİSTEM DESTEĞİ
 
Bu seçenekte genel kurulunuzun bu yönde alacağı kararın Şirketimize iletilmesini takiben internet sitemizde apartmanınız ile ilgili giriş ve yetkilendirmeler yapılacaktır.
Bu aşamadan sonra yöneticiniz kendisine ulaştıracağımız şifrelerle apartman defterlerinin tutulması, gelir ve giderlerin sisteme girilmesi işlemlerini kendisi yapabilecektir. Bu işlemlerin düzenli olarak yapılması halinde; bu işler ile ilgili çok daha az zaman harcayacak, yaptığı işlemlerin tüm malik ve sakinlerce incelenebilmesini yani şeffaflığı sağlayabilecektir.

Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No:22/B
Kocasinan / KAYSERİ

444 88 13

info@unalbinayonetimi.com.tr